niedziela, 3 lutego 2013

Trakowie kontratakują / Thracians strike back


Po odparciu ataku trackiego watażki ostatnim razem, Król Królów dał nam przyzwolenie do ataku na Traków w ich gnieździe. Nasze siły zostały wzmocnione przez nowo rekrutowanych najemnych hoplitów, oddział ciężkiej jazdy z Kappadocji oraz lekkiej jazdy z Paflagoni. Król Królów przysłał mi także wojskowego doradcę, swojego bliskiego krewnego, generała Kadzika.

After fending off an attack of Thracian warlord last time, King of the Kings gave us permission to attack the Thracians in their nests. Our forces were reinforced by newly recruited mercenary hoplites, a unit of Kappadocian heavy cavalrymen and Paphlagonian light horses. King of the kings sent me the military advisor, king's close relative, general Kadzik.


Przeprawiliśmy się przez Hellespont i rozpoczęliśmy najazd na trackie wybrzeże. Barbarzyńcy wysłali emisariuszy do Tessalów po pomoc. Duża tracka wataha prowadzona przez kolejnego watażkę - Ciszę zabiegła nam drogę. Tymczasem konni Tessalowie i Getowie dowodzeni przez mistrza koni Bezę dotarli na pole bitwy. Potyczka się rozpoczęła.
We have got across Hellespont and started the raid through the Thracian coast. The barbarians sent their emissaries to Thessalians for help. A large Thracian warband led by warlord Cisza have blocked our way. Meanwhile Thessalian and Getic cavalry led by horse master Beza have arrived to battlefield. The battle has been started.


Atak rozpoczęli Baktrowie, lecz Trakowie ustąpili pola. Tchórze!
The Bactrians have launched the attack, the Thracians have evaded our charge. Cowards!


Nasza jazda zwarła się z Getami i Tessalami. Wygląda na to, że ci kawalerzyści znają się na rzeczy!
Our cavalry have clashed with Getae and Thessalians. Looks like they are very skilled cavalrymen!


Paflagonia podała tyły! Nasza kawaleria stanęła przed widmem okrążenia!
Paphlagonians have retreated! Our cavalry got into trouble by a serious danger of encirclement!


Jakby tego było mało, nasi Baktrowie rozpoczęli odwrót. Sprawy przyjęły naprawdę zły obrót!
To make matters worse our Bactrians have retreated. We have serious situation here!


Silny cios od tyłu został zadany naszej jeździe. Już chyba gorzej być nie może...
Behind our cavalry's back a crushing blow was made. Things are going from bad to worse...


W międzyczasie nasza falanga została oskrzydlona! Jedyna nadzieja, że uda nam się przebić przez hordy barbarzyńców uzbrojonych w straszliwe rhompaje.
Meanwhile our phalanx have been outflanked! The only hope is to get through the barbarians with terrible rhompaias.


Kapadocy i najemni hoplici dwukrotnie zaszarżowali, ale Trakowie wytrzymali dwa nasze ataki!
The Kappadokians and mercenary hoplites charged twice, but Thracians have withstood two our attacks!


Dopiero po trzeciej szarży pękli, ale już było za późno...
Only after third charge they have been broken, but too late...


Możni zostali zmasakrowani, jedynie gwardia przyboczna walczy rozpaczliwie.
The noblemen are slaughtered, only Satrapal guard fights desperately.


To koniec - zwycięstwo należy do Traków i Tessalów. Nawet mimo błogosławieństw Ahury Mazdy (mieliśmy doskonałe rzuty kośćmi) przegraliśmy, wymanewrowani przez lepszych od nas wodzów. Biada zwyciężonym, bezwartościowym i słabym! W Persepolis Król Królów już nas oczekuje ze srebrnym sznurem! Żegnajcie przyjaciele...
This is the end - Thracians with Thessalians win the day. Despite of blessings of Ahura Mazda (we had the fantastic dice castings) we have lost, outmaneuvred by better commanders. Woe to the vanquished, to the worthless and the frail! In Persepolis the King of the Kings is waiting for us with silver string! Farewell my friends...

7 komentarzy:

Thomas pisze...

Ah, a wonderful report! The great king won't be amused but maybe you get a second chance.. or you end up like Tissaphernes ;)

Yori pisze...

I hope I could get a second chance :)

Thanks for your comment Thomas :)

AWu pisze...

Może nie będzie tak źle.. Proponuję bunt prowincji zachodnich i marsz na Persydę !!!

Yori pisze...

Władca dał mi drugą szansę :)

Już znam scenerię nowej potyczki. Tym razem mam pomaszerować pod Sydon, aby ujarzmić zbuntowane miasta fenickie wspierane przez kartagińskich oligarchów.

Planowany czas dotarcia pod Sydon - 17 lutego.

Telamon pisze...

"Tym razem mam pomaszerować pod Sydon"

Biedne Corvusowe figurki...

Figurenschieber pisze...

Brilliant report! Love your figs especially the Thracians!
Regards
derFigurenschieber

AWu pisze...

http://www.youtube.com/watch?v=ortJ-_S2EOU

Na pewno się uda :)