piątek, 28 października 2011

Czeczeńscy Mudżahedini / Chechen Mujahideen


Codename:Wargaming Team rozpoczął przygotowania do nowego projektu "Grozny" na przyszłe Pola Chwały. Thomas pomalował już nieco sił Federacji Rosyjskiej, zaś q.b. przyczaił się, aby przygotować nieco Czeczeńców. Postanowiłem więc wesprzeć Kubę w jego czeczeńskiej sprawie.

Pierwszy oddział, który pomalowałem to Mudżahedini. Zazwyczaj są to wędrowni muzułmańscy wojownicy, którzy walczą w świętych wojnach. Większość Mudżahedinów w Wojnie Czeczeńskiej to Muzułmanie z Czeczenii i innych kaukaskich krajów, ale nie tylko! Pośród nich można znaleźć wielu Chrześcijan, głównie z dawnych republik radzieckich lub krajów wschodniej Europy. Ostatnio nawet czytałem wywiad z Aukaiem Collinsem - amerykańskim Mudżahedinem w armii czeczeńskiej! Tak więc w Czeczenii, Mudżahedini oznaczają bardziej grupę dobrze wyszkolonych i lepiej wyekwipowanych ochotników, niż islamskich świętych wojowników. Aczkolwiek nadal większość z nich to muzułmańscy wolni strzelcy.

Figurki to zestaw Oriona "Chechen Rebels". Mają na sobie różny rosyjski sort mundurowy, choć tu i ówdzie da się też zauważyć zwykłego Woodland-a. Ci żołnierze są uniwersalni dla wszystkich konfliktów na Kaukazie ostatnich lat. Oprócz czeczeńskich Mudżahedinów, niektóre z tych figurek mogą reprezentować ormiańskich Fedainów, azerskich sabotażystów, osetyjskich milicjantów, a nawet gruzińskie oddziały rezerwowe lub paramilitarne. W zależności od naszych potrzeb :)

Codename:Wargaming Team is preparing new "Grozny Project" to another "Pola Chwały" event. Thomas have painted some Russian Federal forces so far and q.b. is ready for making some Chechen rebels. I decided to support q.b. and his Chechen cause.

First unit I have painted it's Mujahideen squad. Usualy the Mujahideen are the errant Islamic warriors who fight in holy wars. Most of Mujahideen in Chechen War are the Muslims from Chechnya and other Caucasian states, but not only! Among them there are many Christians, mainly from old Soviet republics or east European countries. But last time I read the interview with Aukai Collins - the American Mujahideen in Chechen army! So in Chechnya Mujahideen means group of well trained and better equipped volunteers rather than Islamic holy warriors. But still majority of them are the Muslim freelancers.

The figures are Orion's "Chechen Rebels" miniatures. They wear the mix of Russian uniforms, but here and there you can see the common Woodland pattern. These soldiers are very universal for all recent years conflicts in Caucasus. Except the Chechen Mujahideen some of these figures may be in use as Armenian Fedayeen, Azerbaijani saboteurs, Osetian militiamen or Gregorian para-militaristic or reserved units. Depending on our needs :)


6 komentarzy:

Kadrinazi pisze...

Jak zwykle świetne malowanie, bardzo ładny oddział.

Paul pisze...

Awesome work Yori. The painting of the uniforms really stands out.

Well done.

Al pisze...

Agree with Paul, awesome paintwork Yori

Thomas pisze...

Me like it :) Bardzo fajnie wyszli IMHO. Czekamy na więcej :)

pozdro

Yori pisze...

Thanks a lot my friends :) Soon you will see the next unit :)

Beccas pisze...

Very impressive work.