czwartek, 21 lipca 2011

Z niewielką pomocą dowództwa dywizji / With a little help from division HQ


Dziś spotkałem się w "Strategu" ze Stemirem i z Chochlą, aby szlifować zasady do "Force on Force". Wybraliśmy prosty scenariusz i nieskomplikowany teren, aby skupić się na regułach. Rzućcie okiem na foto-story.
Today I met in "Strateg" with Stemir and Chochla to practice some "Force on Force " rules. We chose an easy scenario with simple terrain to focus on the rules. Please take a look on the photo story.

Oberleutnant Scheisskopf otrzymał cynk od swego francuskiego informatora, że amerykańscy spadochroniarze wylądowali niedalego miasteczka Boulangerie. Zebrał więc swoich ludzi i popędził wraz z nimi w okolice mieściny.
Oberleutnant Scheisskopf gained the information from his French informer that American paratroopers had landed near the village of Boulangerie. He gathered his troops and arived with them to the fields near the village.



"Donnerwetter! Amerykanie umocnili się na swoich pozycjach."
"Donnerwetter! Americans were entrenched at their positions."


"Achtung! Jest ich wielu!"
"Achtung! They're many!"


"Verflucht! Mają lekką artylerię!"
"Verflucht! They have a light artillery!"


"Hilfe!" - Dowództwo przysłało działa szturmowe.
"Hilfe!" - The assault guns were sent by HQ.


"Sehr gut!" - Luftwaffe także przysłało wsparcie. Boże dzięki za niezłe Asset-Karty :)
"Sehr gut!" - Luftwaffe sent their support too. God bless the Asset Cards :)

7 komentarzy:

Monty pisze...

Great stuff, Yori! How did you find the rules mate?

Yori pisze...

I love "Force on Force" :). It's a very clear and dynamic system. His simplicitity makes a game very nice. The rules are matching well to all conflicts in 20th century and beyond.

The Angry Lurker pisze...

Very nice, been thinking of the rules as a purchase.

Laffe pisze...

Hehehe, I see Colonel Scheisskopf is making an appearance.

I have used that name for my german commanders for more than 10 years now, funny coincidence! :-)

Pietia pisze...

Nie będę mógł spać po nocach, jeśli nie dowiem się kto wygrał :D

Yori pisze...

Przyszedł leśniczy i wypędził nas i Amerykanów z lasu :D

Musieliśmy kończyć, bo klub zamykali. Uznaliśmy, że remis, ze wskazaniem na Hamburgerów.

The Belgian, pisze...

Looks like a fun game!