czwartek, 15 lipca 2010

Gloria Victoribus


600 lat temu, dnia 15 lipca roku Pańskiego 1410 odnieśliśmy jedno z największych zwycięstw w naszej historii. Potęga krzyżacka została złamana przez zjednoczoną armię polsko-litewską w wielkiej bitwie pod Grunwaldem. Niemiecka ekspansja we wschodniej Europie została powstrzymana na wiele stuleci, zaś Unia Polsko-Litewska weszła w okres "Złotego Wieku". Gloria victoribus!
600 years ago, on July 15th of AD 1410 we claimed one of the greatest victory in our history. The Teutonic power was broken by Polish and Lithuanian armies in great battle of Grunwald (also known as the First Battle of Tannenberg). The German expansion in eastern Europe was halted for centuries and the "Golden Age" in Polish-Lithuanian Commonwealth was started. Gloria victoribus!

1 komentarz:

q.b. pisze...

Yes indeed - Gloria victoribus!!! :)