wtorek, 11 listopada 2014

Żywy mur / The living wall


W ostatnią sobotę nasz Fort Ligonier na kanadyjskim pograniczu został niespodziewanie zaatakowany przez silny podjazd francusko-indiański prowadzony przez Tomka, Kadzika, Sowabuda i Janniego. Ich plan polegał na tym, aby ogarnąć ludność pracującą poza fortem jako zakładników i stawiając na szali ich życie, zmusić nas do poddania fortu. Jednak w porę ostrzeżeni przez zwiadowców niemal w ostatniej chwili wraz z Noskiem utworzyliśmy kordon na przedpolach, aby ocalić niewinnych ludzi.
Last Saturday our Fort Ligonier in Canadian borderland was unexpectly attacked by huge French and Indian forces led by Tomek, Kadzik, Sowabud and Yanni. Their plan was to capture our civilians as the hostages and to force us to capitulation in exchange for their lives. At the last moment our forces has made a cordon to protect the villagers. Nosek and me decided to fight to the last man to save the innocent people.


Siły nieprzyjaciela wyłoniły się z lasu za rzeką.
The enemy's forces have emerged from the woods beyond the river.


Ludzie Noska zajęli pozycje przed swoim obozem.
Nosek's men have taken their positions in front of their camp.


Rozmieściłem też armatkę, aby dać im wsparcie.
I have placed my gun to support his men.


Moi Rangersi rozpoczęli wyścig z Indianami, kto pierwszy zajmie zagajnik.
My rangers have started the race with Hurons to capture the woodlet.


Żabojady rozpoczęły przeprawę, aby zaatakować linie Noska.
Frenchies started to crossing the river to attack the Nosek's lines.


Niezwłocznie pchnąłem jeden oddział Górali, aby dać im wsparcie.
I have dispached one unit of Highlanders to help them.


Tym bardziej, że moje siły zajęły bardzo dogodne pozycje.
My forces have taken the finest defensive positions.


Zagajnik jest nasz, Huroni dali nogę.
The woodlet is ours, the Hurons have retreated.


Wymiana ognia między Noskiem a Sowabudem zaczęła przybierać na sile.
The battle between Nosek's and Sowabud's regulars was forceful.


Nieoczekiwanie silny oddział wypadł z lasu wprost na moją flankę. Sytuacja stała się bardzo groźna!
Unexpected French reinforcements attacked my flank. The things go bad to worse!


Zdziesiątkowani Rangersi utworzyli ostatnią redutę.
Decimated Rangers have taken their last stand.


W tej sytuacji zostałem zmuszony do przegrupowania.
In that situation a tactical maneuver was a must.


"Nie potrzebujemy muru - my jesteśmy murem!" - nasi Górale wyskandowali swoje zawołanie.
"We don't need a wall - we are the wall!" - our Highlanders called their battle cry.


"Mamy was!" - wyszeptał dowódca puszkarzy i dał znak do otwarcia ognia.
"Gotcha!" - the gunmen's commander whispered and ordered his men to open fire.


Nasz żywy mur zaczął się powoli wykruszać.
Our living wall has been crumbled.


"Jest ich zbyt dużo, sir! Nie powstrzymamy ich, sir!"
"There are too many, sir! We can't stop them, sir!"


"Zaszczytem dla mnie było wami dowodzić, chłopcy" - odpowiedział sierżant z dumą, ale i ze smutkiem.
"It was an honour to lead you boys" - the sergeant said proudly, but sadly.


Najważniejsze, że udało się ocalić ludność!
The most important thing is - the villagers are saved!


Mieliśmy właściwie remis. Mieszkańców ocaliliśmy, także nasze obozy, ale mieliśmy zbyt duże straty w ludziach. Może i był remis, ale wartością dodaną było wspaniałe popołudnie. Dzięki chłopaki za przednią grę :)
A oto raport Sowabuda - francuskiego dowódcy.
We had almost 50/50. The villagers were saved and we have protected our camps, but we had too many casualties. The score draw, but the afternoon was very enjoyable. Thanks mates fo this game :)
Here's a raport of Sowabud - the French commander.
(Polish text only)

1 komentarz:

Maniex pisze...

Ciekawy raport i bardzo fajne modele. Sporo was tam było :-)