poniedziałek, 13 października 2014

Haqqislam - Piechota Daylami / The Daylami infantry


Piechota Daylami składa się z rekrutów pochodzących z plemion zamieszkujących prowincje Iram Zhat Al Amad. Nie otrzymują oni standardowego szkolenia wojskowego ponieważ nie tylko odmówiliby, gdyby im je zaproponować, ale również doskonale radzą sobie bez niego.

Kasta wojowników każdego z klanów ma za zadanie odpowiednio przeszkolić młodych żołnierzy. Ponieważ sama myśl, że ktoś inny mógłby bronić ich domów jest dla nich zniewagą, Haqqislam pozwala im na utrzymywanie własnych lokalnych oddziałów. Daylami tylko od czasu do czasu proszą o możliwość udziału w działaniach wojennych, głównie po to, by ich młodzi rekruci byli w stanie sprawdzić swe umiejętności w ogniu bitwy, przechodząc tym samym swoisty sprawdzian dojrzałości. Ci twardzi ludzie gór wypracowali swą reputację podczas długiej historii ich służby w szeregach Sha i Haqqislamu.

Figurki do systemu Infinity, produkcji firmy Corvus Belli i zostały pomalowane na zamówienie.


The Daylami infantry is made up of militia recruited amongst the tribal provinces of Iram Zhat Al Amad. The Daylami do not receive regular military instruction because they neither want it nor need it.

The warring caste of each clan is in charge of preparing their young. Since they consider it an offence to have others in charge of defending their homes, the haqqislamite state allows them to form their own territorial units. The Daylami ask only for a "piece of the action" every now and then, so that their fresh recruits may "come of age" as full members of the clan. The tough reputation of these mountain people was created during the long history of military campaigns at the service of both the Sha and Haqqislam.

The miniatures are dedicated to Infinity, produced by Corvus Belli, painted as a commission.


Brak komentarzy: