niedziela, 5 października 2014

Kontraktorzy / The contractors


Prywatne firmy wojskowe zajmują się świadczeniem specjalistycznych usług ochroniarskich i zatrudniają swoich pracowników jako "agentów ochrony". Zaciąg najemników, było powszechną praktyką w konfliktach zbrojnych na przestrzeni wieków. W dzisiejszych czasach jest to zakazane przez konwencję ONZ, aczkolwiek konwencja ta nie została podpisana przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Usługi świadczone przez te firmy są identyczne jak te, które świadczą agencje rządowe w zakresie ochrony państwa, wojskowości oraz bezpieczeństwa, tyle, że na mniejszą skalę. Najczęściej firmy te zajmują się szkoleniem oficjalnych sił rządowych, a także bezpośrednią ochroną kluczowych klientów, szczególnie na terenie wrogiego terytorium. Aczkolwiek kontraktorzy, którzy wykonują zadania ofensywne są uznawani za przestępców w myśl Konwencji Genewskiej.

Figurki są produkcji firmy Assault Group i zostały pomalowane na zamówienie.


A private military companies (PMC) provide armed security services and refer to their staff as "security contractors". The hiring of mercenaries is a common practice in the history of armed conflict and prohibited in the modern age by the United Nations Mercenary Convention; the United Kingdom and United States are not signatories to the convention.

The services and expertise offered by PMCs are typically similar to those of governmental security, military or police forces, most often on a smaller scale. While PMCs often provide services to train or supplement official armed forces in service of governments, they can also be employed by private companies to provide bodyguards for key staff or protection of company premises, especially in hostile territories. However, contractors who use offensive force in a war zone could be considered unlawful combatants, in reference to a concept outlined in the Geneva Conventions.

The miniatures are Assault Group's and painted as a commission.


1 komentarz:

Maniex pisze...

REWELACJA! :-) (i caps lock jest tutaj jak najbardziej na miejscu)