wtorek, 20 maja 2014

Śmierć w dolinie Ohio / Death at Ohio Valley


W czasie nocnej nawałnicy w poniedziałek 11 września 1758 roku, oddziały brytyjskiego rajdu zostały rozproszone dwie mile od kościoła Św. Marcina. Kapitan McYori postanowił zebrać swoich ludzi i dać im wytchnienie w zabudowaniach w pobliżu drewnianej świątyni. Po forsownym marszu w ciemnościach o świcie osiągnięto polanę z zabudowaniami, ale natknięto się wśród nich na francuskie oddziały.
On Monday 11th September 1758, after the rainstorm have scattered British raiding forces within two miles from the St. Martin's church. Captain McYori wanted to rally his men and give them some rest in the buildings around the wooden temple. After forced march in the dark at dawn they have reached our destination, but we have encountered the French forces.


"Ludzie! Przygotujcie się do natarcia!"
"Men! Prepare to engage!"


"Uwaga mają regularną piechotę i armatkę!"
"Watch out! They have an artillery and regulars!"


"Jest z nimi także piechota morska!"
"They have the marines,too!"


"I czerwonoskórzy sojusznicy!"
"And some Indian allies!"


Salwa była miażdżąca zarówno na prawej...
Volley fire were davastating at the right...


...jak i na lewej flance.
...and at the left side.


Lekka piechota rozpoczęła swoją misję - dotrzeć do rzeki Ohio i odnaleźć zagubiony oddział naszych Rangersów.
The light infantry have started their mission - to get through the Ohio River and find the lost unit of our Rangers.


Francuska linia prezentowała się groźnie.
French firing line looked very nasty.


Indianie zostali wycięci w pień przez Rangersów porucznika Noska.
The Indians have been killed by Rangers commanded by leutenant Nose.


Oddział Szkotów stał się celem ostrzału przez artylerię, a następnie kontrataku szybko zreorganizowanych francuskich marynarzy.
The Scottish unit after artillery bombardment have been counterattacked by quickly rallied French marines.


Lekka piechota osiągnęła rzekę osłaniana przez niedobitki z 77-tego Królewskiego Szkockiego oraz przez Rangersów.
Light infantry have achieved the river screened by remnants of 77th Royal Scottish and by the Rangers.


"Nadchodzą!"
"They are coming!"


Marynarze zaatakowali nas z furią. Broniliśmy się bagnetami, nożami, tomahawkami, zębami i paznokciami.
The marines were attacked us with fury. We defended with bayonets, knives, tomahawks, teeth and nails.


"Kontratak odparty! Dobra robota chłopcy!"
"The counterattack is repelled! Good work, boys!"


Kolejna banda Indian została zmieciona przez Rangersów.
Another Indian warband were massacred by Rangers.


"Spokojnie chłopcy! Spokojnie!"
"Steady men! Steady!"


Śmierć w dolinie Ohio - kapitan McYori wpadł w zasadzkę i poległ!
Death at Ohio Valley - captain McYori were ambushed and slain!


Po śmierci kapitana nasi chłopcy stali się nieco nerwowi.
After the death of the captain our soldiers have started to feel nervous.


Na szczęście lekcy powrócili z zaginionym oddziałem Rangersów. W samą porę.
Luckily the lights have returned with lost unit of Rangers. In the nick of time.


I teraz Francuzi stali się nieco nerwowi :)
And this time the Frenchies have started to feel nervous :)


Gdy nadszedł zmierzch bitwa się skończyła. Odnieśliśmy taktyczne zwycięstwo, ale okupione życiem wielu dzielnych szkockich żołnierzy, wliczając w tę rachubę naszego kapitana. Chwała bohaterom!
When the night has come the battle have ended. We have tactical victory purchased with the lives of many brave Scottish soldiers including our captain. Glory to the heroes!

Nasza gra w Muszkiety i Tomahawki odbyła się ostatniej niedzieli. Francuskimi dowódcami byli: Tomek, który dowodził marynarzami, Sowabud i Yanni dowodzący regularnymi i artylerią oraz Aldlin, który dowodził indiańskimi sojusznikami. Brytyjskimi oficerami byli Nosek i ja (poległem na polu chwały). Scenariusz i stół zostały przygotowane przez Kadzika. Dzięki chłopaki za świetną grę i przemiłe niedzielne popołudnie. Cześć!
Our Muskets & Tomahawks wargame was played last Sunday. French leaders were: Tomek as a leader of marines, Sowabud and Yanni have commanded regulars and artillery and Aldlin have commanded Indian allies. British officers were Nosek and me (K.I.A.). The scenario and scenery was prepared by Kadzik. Thanks a lot mates for great game and nice Sunday afternoon. Cheers!

4 komentarze:

Michal Kucharski DwarfCrypt pisze...

Genialne i mega klimatyczne!

Thanos pisze...

Ingenial! Fantastic game, models, terrain Yori. Welly welly done!

Yori pisze...

Dzięki, dzięki, dzięki :)

Thanks a lot, the terrain and buildings are made by Kadzik, some terrain elements were made by Sowabud, the miniatures were painted by Kadzik, Sowabud and me.

Jason Meyers pisze...

Wonderful looking game! Thanks for sharing all the pictures.