czwartek, 4 czerwca 2015

Pantokrator


Dziś my, katolicy, obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną Bożym Ciałem. Aby godnie uczcić to święto, skończyłem ikonę Chrystusa Pantokratora.

W chrześcijańskiej ikonografii, Chrystus Pantokrator jest przedstawieniem Chrystusa jako władcy i sędziego wszechświata i oznacza Wszechwładca, Pan wszystkiego (gr. Παντοκρατωρ).

Słowo Pantokrator pojawia się w Nowym Testamencie dziesięć razy: raz w Drugim Liście do Koryntian św. Pawła, "I będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący (Παντοκρατωρ)" [2 Kor 6, 18], dziewięć zaś razy w Apokalipsie św. Jana.

Today we, Catholics are celebrating the Feast of Corpus Christi, the Real Presence of Jesus Christ in the Eucharist. And so, in His honor, I have finished the icon of Christ Pantokrator.

In Christian iconography, Christ Pantokrator refers to a specific depiction of Christ. The most common translation of Pantokrator (Greek: Παντοκράτωρ) is "Almighty" or "All-powerful". In the New Testament, Pantokrator is used once by St. Paul "And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty (Παντοκρατωρ)." [2 Cor 6:18]

Aside from that one occurrence, the author of the Book of Revelation is the only New Testament author to use the word Pantokrator. St. John, the author of Revelation uses the word nine times.

3 komentarze:

Skavenblight pisze...

Hura! Nowa ikona! Nie wypada używać przymiotnika "wypasiony" w stosunku do wizerunku naszego Pana, ale robota pierwszorzędna :)

szeperd pisze...

Powiem tylko tyle: nie można przejść obojętnie obok tej próby niewątpliwego artyzmu w Twoim wykonaniu.

Inkub pisze...

Piękna.